POIG 8.2 - Zapytanie Ofertowe PLM

Ogłaszamy wszczęcie procedury ofertacji na zakup i dostawę systemu PLM w ramach realizacji projektu „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie projektami CAD/CAM i PLM w zakresie zamówień i realizacji form wtryskowych”, nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-18-218/12-00.