Wdrożenie Teamcenter

Krótka charakterystyka Teamcenter

• Obsługa i integracja różnych formatów danych (jakich: pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, pliki CAD);
dodatkowo integracje do systemów ERP, CRM oraz systemów zarządzania wymaganiami z rodziny Rational oraz integracja z Microsoft Office.
• automatyczna kontrola wersji/rewizji;

Teamcenter pozwala na graficzne porównywanie dokumentów płaskich oraz modeli 3D i złożeń części BOM
• tworzenie neutralnych formatów plików (PDF, JPG, TIF); automatyczne generowanie wizualizacji w tle aplikacji CAD/CAE jako plików JT (
http://www.jt2go.com ).
• automatyczne wysyłanie powiadomień (np. o dokonanych zmianach w projekcie);
posiada własny system powiadomień oparty o zadania, zarządzany poprzez workflow umożliwia także integrację z MS Outlook)
• generowanie list materiałów (i innych: jakich);
zarówno konstrukcyjnych eBOM, jak i produkcyjnych mBOM wraz z graficznym sprawdzaniem zawartości i porównywaniem złożeń
• wsparcie wykorzystania i list standardowych elementów;
plus możliwość śledzenia stosowalności z możliwością mapowania nazw elementów standardowych lokalnie wymaganymi nazwami z godnymi z obcymi standardami norm
• kontrola przebiegu prac nad projektem wraz z możliwością śledzenia postępu prac
• standaryzacja procesów (w jaki sposób);
procesy działające w Teamcenter można w prosty sposób (bez potrzeby programowania) dostosować do wielu metodyk procesowych zgodnie z wymaganiami użytkownika.
• rejestracja zmian (kto i kiedy wykonał poszczególne czynności, jakie zmiany wprowadzono);
wszystkie operacje są prowadzone w systemie imiennie wraz ze śledzeniem powiązań
• narzędzia usprawniające przekaz informacji o produkcie (generowanie animacji, wykresów, dokumentów HTML);
wspiera to wizualizacja oparta na JT, nie wymagająca posiadania natywnej aplikacji w celu pokazania animacji montażu maszyny, czy innych tego typu danych 3D
• narzędzia zaawansowanego wyszukiwania dokumentów;
wyszukiwanie opiera się o wszystkie cechy dokumentów włącznie z wyszukiwanie wg. atrybutów użytkownika oraz dostępne jest wyszukiwanie po kształcie części
• automatyczne przejście (linki) np. od listy dokumentów do edycji danego komponentu w dedykowanym środowisku CAD;
dwu poziomowo, czyli obsługa przez aplikację 1 planową i 2 planową
• obsługa grup roboczych, włącznie z obsługą poprzez rolę pełnioną w organizacji

Inne:
• współpraca z systemami zarządzania produkcją
• współpraca z obrabiarkami CNC